Skip to content

Utbyggnad av balkonger godkänns

Hyresnämnden ansåg att bostadsrättsföreningens utbyggnad och inglasning av balkonger var angelägen. En av de boende har överklagat hyresnämndens beslut och anför att hon inte har råd med de förändringar föreningen beslutat om.

En kvalificerad majoritet har ställt sig bakom att man i samband med underhållsarbeten också bygger ut och glasar in balkongerna. Hyresnämnden fann att arbeten av det aktuella slaget tidigare godtagits i praxis, och anser mot bakgrund av detta att förändringen får anses angelägen. Svea hovrätt finner inte att klagandens anförande föranleder någon annan bedömning än den hyresnämnden gjort.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt