Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Toppchef på AIK slipper betala sanktionsavgift till FI

Nyheter
Publicerad: 2022-06-22 10:01

Den tidigare toppchefen på AIK hotades av FI att tvingas betala en sanktionsavgift på 140 000 kronor då han haft insiderinformation om en spelarförsäljning om 4 miljoner euro och därefter röjt denna information innan den nått marknaden.
Stockholms tingsrätt går dock på topp-chefens linje och uppger att han röjt informationen i sin yrkesroll.

Det var 5 januari 2019 som toppchefen haft insiderinformation rörande AIK, som är noterat på Nordic Growth Market NGM AB i Stockholm. 

Insiderinformationen har bestått i att förhandlingarna med FC Krasnodar nått en sådan punkt att det fanns faktiska utsikter för en försäljning av Kristoffer Olsson för 4 miljoner euro, att vd:n rekommenderade styrelsen att godkänna försäljningen samt att avsikten var att avsluta försäljningen under kvällen den 6 januari 2019. 

Finansinspektionen pekar på att toppchefen har den 5 januari 2019 kvart i nio på kvällen röjt insiderinformation till fem personer som varken haft någon anställning eller på annat sätt utfört uppdrag åt AIK Fotboll AB. Enligt FI har röjandet inte skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. 

Skickade detaljerat beslutsförslag per mejl

Toppchefen skickade, enligt domen, e-post med ett detaljerat beslutsförslag riktat till styrelsen i AIK med information om att den ryska fotbollsklubben FC Krasnodar lagt ett bud på fotbollsspelaren. E-posten innehöll även en rekommendation till styrelsen att bevilja försäljningen samt information om att affären planerades att avslutas under söndagskvällen. 

Dagen efter toppchefen skickat ut e-posten hade samtliga styrelsemedlemmar lämnat ett godkännande för att genomföra affären. Avtalet undertecknades samma kväll av AIK och dagen efter återkom Krasnodar med ett undertecknat avtal per e-post. Samma dag publicerade AIK Fotboll ett pressmeddelande med information om att Kristoffer Olsson lämnar AIK Fotboll för Krasnodar. 

Pressmeddelandet innehöll information om att försäljningen till Krasnodar genererade en nettoresultateffekt för bolaget på mellan 20 och 40 miljoner kronor. Försäljningen uppmärksammades medialt i samband med publiceringen av pressmeddelandet. 

Har bestridit påståendena

Toppchefen har bestridit Finansinspektionens påståenden. Han uppger bland annat att de personer som delgavs beslutsförslaget avseende försäljningen av Kristoffer Olsson genom e-posten den 5 januari 2019 har varit befogade och nödvändiga mottagare och samtliga var dessutom underkastade sekretessförpliktelser. 

Enligt honom har förfarandet legat inom ramen för hans roll och skyldighet och tillvägagångssättet har varit del av en etablerad arbetsmetodik. 

Stockholms tingsrätt skriver i domen att det är ostridigt att toppchefen den 5 januari 2019 skickade ett e-postmeddelande till 13 personer med detaljerad information om pågående förhandlingar om en spelaröverlåtelse. Det är vidare ostridigt att fem av personerna som var inkluderade i mottagarkretsen för e-posten varken var styrelseledamöter eller ingick i ledningsgruppen för AIK Fotboll. 

Vidare skriver Stockholms tingsrätt att det framgår av utredningen att mottagarna av e-postmeddelandet antingen var styrelseledamöter i, eller på annat sätt var knutna till AIK. Det framgår också att anledningen till att toppchefen skickade e-postmeddelandet var att förankra villkoren för den aktuella spelaröverlåtelsen som AIK var i stånd att ingå avtal om. Att syftet skulle ha varit av någon annan, för AIK verksamhetsfrämmande natur, har inte heller påståtts. 

”Vid angivna förhållanden finner tingsrätten att X.X handlat för AIKs räkning när han skickade e-postmeddelandet. Enligt vad som anförts ovan angående 2 kap. 1 § kompletteringslagen kan därmed en administrativ sanktion för överträdelse av röjandeförbudet inte riktas mot honom. Finansinspektionens talan mot X.X ska därför ogillas”, skriver Stockholms tingsrätt. 


Dela sidan:
Skriv ut: