Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Naturskyddsföreningen tar Kallak-projektet till HFD

Nyheter
Publicerad: 2022-06-20 08:48
JOKKMOKK 20220302 Området där guvan i Gallók/Kallak kan komma att ligga. Foto: Paul Wennerholm / TT /

Naturskyddsföreningen gör nu som samebyn och ansöker om rättsprövning av regeringens beslut att ge bearbetningskoncession till gruvprospekteringsbolaget Beowulf Minings järnmalmsprojekt Kallak (Gállok).

Samebyn Jåhkågasska lämnade i förra veckan in en ansökan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen då Samebyn anser att regeringens beslut att ge bearbetningskoncession till gruvprospekteringsbolaget Beowulf Minings järnmalmsprojekt Kallak strider mot grundlagen, men också mot internationell rätt. Gruvan kommer enligt samebyn leda till att renskötarna i Jåhkågasska tjiellde tvingas överge sin traditionella renskötsel, vilket får förödande konsekvenser för samebyn och för den samiska kulturen i området.

Naturskyddsföreningen ansöker om prövningstillstånd

Nu gör Naturskyddsföreningen samma sak och ansöker om prövning av regeringens beslut i HFD. Fullständig ansökan med motiveringar väntas i slutet av september, framgår det av ett pressmeddelande.

Det är Naturskyddsföreningens rikskansli samt Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Naturskyddsföreningen i Norrbottens län som står bakom ansökan om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Regeringens beslut om bearbetningskoncession för gruvan i Gállok är inte förenlig med miljöbalkens krav. Gruvan kommer att påverka stora naturvärden och göra ett omfattande intrång i oersättliga naturområden, vilket Naturskyddsföreningen inte kan acceptera, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Risk för utsläpp av giftiga föroreningar

Enligt Naturskyddsföreningen riskerar gruvverksamheten att medföra en omfattande påverkan på stora mark- och vattenområden. Vidare menar Naturskyddsföreningen att gruvan även skulle innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och utsläpp från malmtransporterna. Dessutom anser Naturskyddsföreningen att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in innehåller brister.

– Det här är ett principiellt viktigt ärende som kommer att ha stor påverkan på miljön. Att anlägga en gruva på den här platsen försämrar också möjligheten till arbetstillfällen inom både rennäring och turistnäringen, säger Karin Lexén på Naturskyddsföreningen.


Dela sidan:
Skriv ut: