Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ericsson-anställda frikänns från muthärvan i Djibouti

Nyheter
Publicerad: 2022-06-21 11:46
Foto:TT

Fyra före detta anställda inom Ericsson-koncernen frikänns från bestickning, grovt brott. Personerna misstänktes att under 2011–2012 ha mutat offentliga tjänstemän i Djibouti i syfte att erhålla kontrakt på leveranser av telekomutrustning till landet.
Solna tingsrätt anser inte att åklagaren lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor ingår i den begränsade krets av mutbara personer. Den tredje finns det inga bevis för att mutor lämnats.

En enig tingsrätt har idag frikänt fyra tidigare Ericsson-anställda från åtal om grov bestickning. Tingsrätten uppger att skälen för en frikännande dom är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor eller otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vad gäller den tredje påstådda mottagaren har åklagaren inte lyckats visa att mutor eller otillbörliga belöningar lämnats till denne, skriver domstolen.

Åtalet

Åtalet avsåg anklagelser om att de tilltalade under åren 2011–2012 lämnat mutor till tre personer i Republiken Djibouti i syfte att bland annat erhålla det avtal som Ericsson AB ingått med Djibouti Telecom SA avseende leverans av telekomutrustning till landet.

Det var i maj 2011 som 3G-avtalet ingicks mellan Djibouti Telecom och Ericsson. 3G-avtalet var värt drygt 20,3 miljoner euro. Avtalet innefattade bland annat uppbyggnad av 3G-nätverk och uppgradering av GSM-nätverket. Enligt 3G-avtalet skulle förskottsbetalning ske om 15 procent av kontraktssumman. Enligt åtalet har Ericsson den 13 juni 2011 ställt ut faktura på 15 procent av kontraktssumman till Djibouti Telecom som betalt begärt belopp den 10 augusti 2011. 

Ericsson har efter 3G-avtalet ingått två konsultavtal med Ashur International SARL. För de utförda tjänsterna skulle Ericsson betala konsulten 200 euro per timma. Det totala beloppet var beräknat på 10 000 arbetstimmar. Det är dessa betalningar som enligt åklagaren utgör de påstådda mutorna eller otillbörliga belöningarna.

Enligt åklagarna ska överföringar om drygt 2 miljoner dollar till ett konto som tillhörde konsultbolaget Ashur International SARL ha innefattat mutor eller otillbörliga belöningar till Attorney General i Djibouti, presidenten i Djibouti samt den verkställande direktören för Djibouti Telecom SA.

Vad som krävs

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det för bifall till åtalet om grov bestickning krävs att påstådda mottagare är mutbara, det vill säga faller in under den begränsade krets av mutbara personer som ställs upp i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vidare krävs att mutan lämnats för mottagarens tjänsteutövning, det vill säga det krävs att mutan eller belöningen har samband med mottagarens utövade av sitt arbete eller uppdrag på så sätt att denne har kunnat utöva inflytande på ett sätt som främjar givarens intresse.

– Tingsrätten har vid sin bedömning funnit att åklagaren inte har bevisat att N.N (Attorney General i Djibouti reds. anm.) och presidenten i Djibouti utgjort mutbara personer. Detta eftersom det inte har visats att de har haft någon anställning eller något uppdrag i vilka de har kunnat utöva inflytande på Ericssons möjligheter att erhålla kontraktet med Djibouti Telecom, säger säger Hampus Lilja, rådman.

– Det är inte heller visat att N.N (Attorney General i Djibouti reds. anm) i sin befattning i övrigt kunnat främja Ericssons etablering i Djibouti på det sätt som åklagaren har påstått. Vad gäller den verkställande direktören för Djibouti Telecom har tingsrätten kommit fram till att han i sin befattning har haft möjlighet att utöva inflytande över Djibouti Telecoms beslut om att tilldela Ericsson kontraktet. Tingsrätten har dock funnit att det inte har bevisats att mutor lämnats till honom genom överföringar till Ashur International SARL. Tingsrätten har mot den bakgrunden inte haft anledning att gå vidare i sin prövning av övriga brottsrekvisit, bland annat om transaktionerna varit otillbörliga. Tingsrätten har inte heller prövat frågan om de tilltalades inblandning i transaktionerna eller deras uppsåt, fortsätter han.

Advokaterna som försvarat de fyra Ericsson-anställda i målet får ut de begärda ersättningarna i målet. Christina Bergenstein får ersättning av staten med drygt 1,1 miljoner kronor. Anders Lindblad får ersättning av staten med drygt 1 miljon kronor. Örjan Stolt får ersättning av staten med drygt 1,1 miljoner kronor och Jonas von Heidenstam får ersättning av staten med cirka 900 000 kronor.

Överklagande på domen kan göras senast den 12 juli 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: