”Hur skall regeringen skydda religionsfriheten under pandemin?”

Sverige, Europa och stora delar av världen befinner sig onekligen i en mycket svår situation mot bakgrund av den pågående och långvariga pandemin Covid-19. Sjukvårdens begränsningar och människors hälsa-, liv … Fortsätt läsa ”Hur skall regeringen skydda religionsfriheten under pandemin?”