Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

vardagsjuridik

”HFD:s dom innebär att makthavarna får hantera vissa medborgare som saker”

”Kravet på registrering för att köpa bussbiljett bryter mot Europakonventionen”

”Hur kan juristutbildningarna möta kraven i ett alltmer förrättsligat samhälle?”

”HFD har lämnat sin roll som uttolkare av lagen och skapar själv politiken för funktionshindrade”

”Tunga juridiska instanser som JO och Svea Hovrätt menar att mediernas självsanering inte räcker”

”Som juridikstudent med icke-akademisk bakgrund hade jag ingen aning om vad en notarie är eller gör”

”Den normalfördelade begåvningen kan återspeglas i ledningar och styrelser – utan könskvotering”

”Kriminalregisterutdrag vid anställning – hur länge ska samhället straffa sina medborgare?”

”Vi börjar bli blasé inför dataskyddet – vi medger att vi registreras, positioneras, loggas och analyseras”

”Det krävs nya prejudikat som kan utvidga ansvaret i svensk skadeståndsrätt”

”Allemansrätten och spårpreparering – som jurist och skidåkare finner jag frågeställningen felställd”

”Polisnotorna urholkar idrottsklubbarnas ekonomi och polisens förtroende – vad gör Beatrice Ask?”

”Ny europeisk köplag – en flaskhals mindre för den gränsöverskridande handeln inom EU”