Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Utbildning

”Farligt om JK uppfattas som maktens politiska instrument i juridiska fårakläder”

”De rättspolitiska skälen är inte reellt tunga – ersätt nämndemännen med slumpvis utvalda jurister”

”Svårt för en advokat att övertyga rätten om att jorden är rund i en krets som tror att den är platt”

”Framtidens jurister – i ett nät av normer blir sättet att tänka viktigare än kunskaperna som sådana”

”Utmaningar för framtidens juristutbildning – socialt engagemang, ’legal clinics’ och internationalisering”

”Det kritiska tänkandet på juristutbildningen är många gånger obefintligt – vi får inte bli robotar”

”Hur kan juristutbildningarna möta kraven i ett alltmer förrättsligat samhälle?”

”Som juridikstudent med icke-akademisk bakgrund hade jag ingen aning om vad en notarie är eller gör”

”Mina manliga vänner från juristprogrammet skulle aldrig ha fått de här frågorna på en intervju”

”Vi får intrycket att Uppsala universitet struntar i sina studenters framtid – vi är förda bakom ljuset”