Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Svea Hovrätt 400 år

”Den svenska domarens egenskaper kan vara utmanande vid rättsstatsuppbyggande arbete”

”Den domare som inte är beredd att förklara sin dom kommer att få det svårare i framtiden”

”Domstolen deltar i en trepartsdialog genom sina domskäl – i synnerhet i rättighetsfrågor”

”Att ta domarnas värderingar på allvar – är att förstå hur de påverkar olika utfall i rättsmaskineriet”

”Inte fråga om ’aktivism’ från den svenske domaren – utan en skyldighet enligt unionsrätten”

”Hur många hattar ryms i en domares garderob?”

”Tiden när domare kunde ta lunch med siesta är förbi – idag är individuell lönesättning nödvändigt”

”Sila mygg men svälja kameler – borde inte domstolarna få normpröva även EU-rätten?”

”En successiv förskjutning från politiska beslut till domstolsavgöranden i samhällsbyggandet”

”Vi domare påminner om Disneys tomtefar som sätter OK-stämpeln i rumpan på dockan”

”Är principerna om högt ställda krav på bevisteman en generationsfråga för domarkåren?”

”Funktionsfördelning tingsrätt­­­­–hovrätt: Sätt tänderna i den heliga ko som återstår – brottmålen”

”Svenska domares växeltjänstgöring i regeringskansliet får förklaras utomlands”

”Att Sverige hamnar på 48:e plats när det gäller domstolars oavhängighet manar till eftertanke”

”För en utländsk betraktare kan fåordigheten i svenska domar vara svårbegriplig”

”Jurister är medelmåttigt eller dåligt konstitutionellt orienterade – trots en alltmer politisk juridik”

”Om domstolarnas långa resa mot en tredje statsmakt – den styrande maktens roll är betänklig”

”Domarens oberoende ställs på sin spets i mål där staten, eller en annan stat, har starka intressen”

”Domarens självständighet är inte en rättighet utan en skyldighet – men viss styrning är nödvändig”

”Inrätta ett domstolsråd för att underlätta den informella samverkan mellan åklagare och domstol”