Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

socialförsäkringsrätt

Risk för otydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun – stöd till arbetslösa ska granskas

Riksrevisionen har inlett en granskning av arbetsmarknadsstödet...

Slet bort praktikant från rälsen när tåget kom – nära-döden-upplevelse är arbetsskada

En bortglömd journalanteckning från en akupunk-turbehandling...

JK: Muntlig förhandling vid domstol ingen mänsklig rättighet

Muntlig förhandling är ingen absolut rättighet och...

JO: Socialtjänsten ska inte söka efter information om enskilda på Facebook

En socialnämnd bör inte rutinmässigt söka efter...

Riksrevisionen går till botten med felaktiga bidrag från Försäkringskassan

Riksrevisionen har inlett en granskning av felaktiga...

Person med förvaltare eller god man har rätt att själv anlita advokat som ombud – JO kritisk

En person som har god man eller förvaltare har rätt...

Ökat skydd för arbetslösa vid varning eller avstängning – nytt lagförslag

”Orimligt långa handläggningstider” när Försäkringskassan utreder utlandsärenden

JO har utrett Försäkringskassans handläggning av...

Lämnade falska uppgifter till Försäkringskassan men friades – nu vill RÅ ha prövning i HD

Riksåklagaren har överklagat hovrättens friande...

JO: Inte fel när Försäkringskassan begär ut känsliga journaler för att utreda rätten till ersättning

Försäkringskassan begärde ut journalanteckningar...

”Skrämmande när chansen att få ändring varierar från 11 till 40 procent mellan domstolarna”

Större chans få rätt mot Försäkringskassan om du är född i slutet på en månad – och inte bor i Stockholm

En undersökning gjord av Inspektionen för social-försäkringen...

Ersättning för olycksfall i arbetet får inte vara lägre för män än för kvinnor – dom från EU-domstolen

Det står i strid med unionsrätten att ta hänsyn...

”Gör det omöjligt för kvinnor driva eget” – företagare går miste om graviditets- och föräldrapenning

En kvinna som under flera år arbetat som egenföretagare...