Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Skolinspektionen

Skolinspektionens uppföljning av sin egen tillsyn otillräcklig – pekar på stora brister i ny granskning

Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera...

”Åtgärder vi aldrig tagit till tidigare” – Skolinspektionen tar över problemskola

Skolinspektionen har, för första gången, fattat...

”Viktigt att bristerna som upptäcks åtgärdas” – Riksrevisionen granskar Skolinspektionens tillsyner

Trots att kostnaderna för Skolinspektionens tillsynsverksamhet...

Ändring i diskrimineringslagen leder till ”dubbelbestraffning” av skolor

Ändringen av diskrimineringslagen innebär att även...

JO-kritik mot Skolinspektionen för korta svarstider – trots brådskande ärenden där barn far illa

JO riktar kritik mot Skolinspektionen eftersom en skola...

Hovrätten: Inget skadestånd till förstaklassare som fick örfil av bespottad lärare

Läraren slog till eleven efter att hon fått hans...

Ingen skola har fått betala vite sedan lagen infördes – trots 49 förelägganden

Ännu har ingen skola tvingats betala vite trots att...

HFD: Skolinspektionen hade rätt att stänga Lundsberg

På onsdagen slog Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,...

Skolinspektionen tar strid mot Lundsberg – överklagar till kammarrätten

Skolinspektionen överklagar förvaltningsrättens...

Skola får fortsätta med yoga – ingen religiös utövning enligt Skolinspektionen

Skolinspektionen riktar ingen kritik mot att Östermalmsskolan...

Första vitesbeslutet från Skolinspektionen

Skolinspektionen återkallar skolors bidragsrätt

Skolinspektionen kritiserar Engelska skolans betygsättning

Skolinspektionen granskar Edicon