Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

skiljemannarätt

Svensk advokat prisas i Kina – får utmärkelse för sina insatser inom skiljemannarätten

Som första västerlänning får  den svenska...

Rätt av skiljenämnd avgöra tvist om förskottsbetalning – trots brist på lagstöd

Det var rätt av skiljenämnden att ålägga motparten...

”Dags att införa modellagens behörighetsprövning inom skiljemannarätten”

Rekordmånga ansökningar om interimistisk skiljeman

Under de första sex månaderna 2016 har SCC tagit...

Kinesiska investerare sällan i part i internationella tvister

Få investeringstvister involverar kinesiska parter...

Nya skiljedomsregler – ”anmärkningsvärda revideringar och innovationer”

Nyligen offentliggjorde Stockholms Handels-kammares...

Pippi vinner i Högsta domstolen – sätter punkt för tvist om 70 miljoner

Skiljenämnden överskred inte sitt uppdrag när det...

Advokat ny i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Charlotta Falkman har valts till ny ledamot i Stockholms...

HD ska pröva om avtal med skiljeklausul innebär rättegångshinder

Kan parternas avtal om skiljeförfarande innebära...

Sommarnotarie jävar ut advokat från miljardtvist – prickas av disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar en advokat...

Inget konkludent avtal om skiljenämnd – trots parts deltagande i förberedelser

Något konkludent avtal om att tvisten skulle lösas...

Professor och mångårig advokat ny ordförande för skiljedomsinstitutet

Stockholms Handelskammare har utsett professor Kaj...

”Oskickligt” och ”vårdslöst” ombud döms att betala rättegångskostnader

Ombudet har varit så vårdlöst när det gällde den...

Uppfinnaravtal sägs upp – ”skiljedomssystemet har lett stor osäkerhet på området”

Fackförbunden och Svenskt näringsliv har fram till...

Advokat förlorar tvist om 5,2 miljoner i arvode – ”brist på bevissäkring”

Advokaten hävdar att klientbolagets företrädare...

Hon prisas för att ha marknadsfört svenskt skiljeförfarande utomlands

SCC:s jurist Natalia Petrik tilldelades ett pris under...

Skiljeklausul i avtal inte oskälig utifrån parternas styrkeförhållanden

Avtalsklausulen om att tvister ska avgöras av en skiljenämnd...

”Tvisteklimatet har blivit mer aggressivt – och vi ska inte vara alltför självbelåtna i Sverige”

”Domare ska inte ta ställning till vad som är rättfärdigt – utan till vad som är juridiskt korrekt”

Affärsjuristernas advokat nummer ett tar plats som ordförande för SAA

Advokaten Christer Danielsson, Frank Advokatbyrå,...