Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skatterätt

”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen”

REPLIK/DEBATT - av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

”Skatteavtal med Portugal inte alls likt Sveriges avtal med andra länder”

DEBATT - av Håkan Sidenvall, civilingenjör, f.d. privatanställd, numera pensionär

”Fallet Rousk har haft stor effekt – Kronofogden värnar rättssäkerheten”

REPLIK - av Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden

”Valnämnden verkar inte ha förstått nya lagen – EU-valet kan ogiltigförklaras”

”Skatteverkets försök att skapa praxis genom felaktiga metoder drabbar enskilda”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”Ska minska bedrägerierna – så måste onlinehandeln anpassa sig till nya regelverket i september”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act – krävs skyndsamt agerande”

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

”Ett pappersark kan vara värt miljoner – hög tid att inrätta ett testamentsregister”

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

Annons
Annons