Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Åklagaren informerade inte utsatt om avlyssningen – får skarp kritik för bristande dokumentation

En åklagare vid Ekobrottsmyndigheten får skarp kritik...

”Anmärkningsvärt att det kan förbises” – allvarlig kritik mot Polisens hantering av personuppgifter

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar allvarlig...

”Bristande kunskap om rättsliga förutsättningarna” – skarp kritik mot Helsingborgs åklagarkammare

Det har förekommit ett flertal fel och brister i hanteringen...

Åklagare glömde berätta om hemlig övervakning – får skarp kritik för bristande dokumentation

Material som inte förstörts, åtalade som inte fått...

”Beslutsfattarnas kompetens kan ifrågasättas” – skarp kritik mot Tullverkets underrättelseverksamhet

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar åter...

”Någon grund för gripande fanns inte” – hård kritik på punkt efter punkt mot åklagarkammare

Flera allvarliga brister har uppdagats kring han-teringen...

Inga rättsliga hinder mot signalspaning under pågående förundersökning – nytt lagförslag

Säkerhetspolisen och Polisens nationella operativa...

Lagkrav på ”särskilda skäl” kräver särskilda skäl – kritik mot Säpos register efter inspektion

Säkerhetspolisen har inte ett fungerande system för...

Svårt för poliser förstå när avlyssning ska avbrytas – hård kritik mot interna riktlinjer

Om polisen avlyssnar ett samtal mellan en misstänkt...

Hemliga kameror i lägenhet var olagliga – men förundersökning mot domare och åklagare läggs ner

Efter domstolsbeslut monterades hemliga kameror in...

Hård kritik mot åklagares hantering av hemliga tvångsmedel – bröt mot lagen gång på gång

Onödiga tvångsmedelsärenden, försenad förstöring...

Tullverket bröt mot lagen om hemliga tvångsmedel igen – ”allvarligt men beror på mänskliga faktorn”

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar åter...

Fel brottsrubricering och fel tidpunkter – Tullverket bröt mot lagen gång på gång

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar skarp...

”Sigurd Heuman – din kritik är märklig utifrån den dialog vi förde om Romregistret”

”Nej, lagförslaget innebär ingen katastrof för Säpos verksamhet – och ni blir inte blinda”

”Anmärkningsvärt” att nämndens anmälningar läggs ner av åklagare – även den om ”romregistret”

Polisens "romregister" kostade staten 150 miljoner...

Ekobrottsmyndigheten avlyssnade telefon utan tillstånd – anmäls till åklagare efter inspektion

Ekobrottsmyndigheten utförde telefonavlyssning i drygt...

Hård kritik mot åklagarna för standardformulering – ”ifrågasätts om individuell prövning gjorts”

"Underlaget innehåller så standardiserade for-muleringar...

Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion

Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen...

”Resultatet av granskningen är direkt nedslående” – allvarlig kritik mot polisen

Polisen har på "ett flagrant sätt" åsidosatt sina...