Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

regeringsformen

Slöja på jobbet och skolämnen i strid med elevers tro – hur stor plats får religionsfriheten ta?

”Polisen har inget bemyndigande att delegera normgivningsmakt till en privat aktör”

Kammarrätten vägrar tillämpa lag – kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot grundlagen

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

Berövades sitt medborgarskap i strid med grundlagen – hovrätten avgör om han får skadestånd

”Det är en ologisk, onaturlig och obehövlig inskränkning...