Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

patientsäkerhet

”Utkrävbara rättigheter inom vården är väldigt få” – svårt för patienter att ta sina fall till domstol

Receptregistret öppnas för samkörning med läkemedelsregistret – ska spåra förskrivningsorsaker

Uppgifter från receptregistret ska kunna behandlas...

Patientnämnder och vårdgivare ”första linjen” – nytt klagomålssystemet för vården

Patientnämnderna ska tillsammans med vårdgivarna...
Annons
Annons