Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt;

”Att en asylsökande har behov av skydd betyder inte nödvändigtvis att uppehållstillstånd ska beviljas”

”Migrationsverket hade fel; passet var äkta – men vissa handläggare vägrar att släppa sin stolthet”

”Familjen Palme kan inte uppfatta JK:s brist på förklaring som annat än ett svek – det är beklagligt”

”Allemansrätten och spårpreparering – som jurist och skidåkare finner jag frågeställningen felställd”

”Palestinier får ingen rättssäker asylprövning – artikel 1 D i FN:s flyktingkonvention beaktas inte”

”En sak är säker, Kriminalvården – lagen är oklar och då ska den mest fördelaktiga tolkningen tillämpas”

”Om kungen avstår från att åberopa rekvisiten för högmålsbrott – då har han rätt att väcka åtal”

”Därför har en stor grupp oppositionella domare trotsat HD – lös problemet med ne bis in idem!”

”Kriminalvården förstår att detta upplevs som orättvist – men vi måste tillämpa lagen lika för alla”

”Polisnotorna urholkar idrottsklubbarnas ekonomi och polisens förtroende – vad gör Beatrice Ask?”

”Vad Madeleine Leijonhufvud har för sakskäl att skriva om Brottsbalkskommentaren är höljt i dunkel”

”Trots lagen så har Socialstyrelsen inte presenterat någon haveriutredning om mördade kvinnor”

”En rätt för Kungen att själv väcka åtal går inte att förena med de särskilda reglerna för högmålsbrott”

”Skatteverket har advokatbyråerna på kornet – det kan kanske få advokater att ta betalt för sina byråer”

”Juridik är inte hjärtkirurgi – behåll nämndemännen”

”Fredrik Wersäll utnyttjar frågan om jäv för att skjuta systemet med nämndemän i sank”

”Allt du säger kan fritt säljas till medierna” – om mutbrott och etiska regler för poliser och jurister

”Jag efterlyser en kontrollinstans som får kritisera undermåliga barnavårdsutredningar”

Ne bis in idem: ”HD:s avgörande torde kunna förpassas till juridikens mörkaste skamvrå”

”Påtvingade digitala förundersökningsprotokoll strider mot lagen”