Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt;

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”Sovande nämndemän? Problemet är att politiska domare är ett brott mot Europakonventionen”

”Var tidigare lyckligt ovetande om hur stort hotet mot Sverige är” – Säpochefen om sitt första år

”Retorik och muntlig argumentation viktiga vapen för juristen – borde lyftas på utbildningen”

”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”

”Verklighetsfrånvänd och naiv – jag tvår mina händer inför regeringens nya barnlagstiftning”

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

”Det behövs inga nya lagar – socialnämnderna ska tillämpa gällande lag oavsett budget”

”Ett pappersark kan vara värt miljoner – hög tid att inrätta ett testamentsregister”

”Har nytta av juridiken” – talmannen om regeringsbildningen och oskäliga avtalsvillkor

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren – därför vinner hon i Arbetsdomstolen”

”De flesta har inte råd att processa – det behövs fler pro-bono-advokater i diskrimineringsmål”

”Personnumret är nyckeln till Sverige – och kan fortsätta användas av den som är här illegalt”

”Tre av fem domar i skattemål saknar motivering till varför advokatkostnader inte ska ersättas”

”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”

”Ekobrottsmyndigheten vs. Advokaterna = Korporativismen vs. Liberalismen”

”Stoppa kommunernas rätt att lägga över ansvaret för halkbekämpning på villaägarna”

”Tvätta bort skamfläcken – ta tag i exitskatten när reglerna för fåmansbolag ska ses över”

”Det största hotet mot svensk demokrati finns vid landets juristutbildningar”