Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt;

”Detta är mer orimligt än att vi advokater skulle få välja domare”

DEBATT - av Martin Orler, advokat Juristhuset

”Sunt förnuft och rättspraxis – ett år med GDPR”

KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när förordningen har tillämpats i ett år

”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen”

REPLIK/DEBATT - av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

”Skatteavtal med Portugal inte alls likt Sveriges avtal med andra länder”

DEBATT - av Håkan Sidenvall, civilingenjör, f.d. privatanställd, numera pensionär

”EU:s inre marknad i all ära – men miljöskyddet för framtida generationer måste säkras”

DEBATT - av Matilda Lindblad, juridikstudent vid Uppsala Universitet

”Enstaka brister i valhemligheten inte skäl att ogiltigförklara EU-valet”

DEBATT - av Didas Gasana, jurist som verkade som röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019

”Det räcker inte med den s.k. sociala pelaren – det behövs en EU-skatt för att stoppa tiggeriet”

”Valnämnden verkar inte ha förstått nya lagen – EU-valet kan ogiltigförklaras”

”Skatteverkets försök att skapa praxis genom felaktiga metoder drabbar enskilda”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”Häktade och intagna måste få hjälp att sköta sina praktiska liv – utanför kriminalvården”

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Har IS-återvändare rätt till bidrag – eller ska de anses ha brutit samhällskontraktet?”

”Ingen mänsklig rättighet att vara advokat” – Anne Ramberg om två decennier i hetluften

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act – krävs skyndsamt agerande”