Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

normgivningsmakt

”Polisen har inget bemyndigande att delegera normgivningsmakt till en privat aktör”