Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nationellt

100 miljoner mer till Sveriges Domstolar

Forskare: Regler om inkomstskattefrihet drabbar välfärdssamhället

Forskare: EU-domstolen har skapat ett materiellt domstolsbegrepp

Kortare väg till advokatyrket

Intellektuella resurser som kreditsäkerhet

”Rätten till sexuellt självbestämmande är kontroversiell”

Ekobrottsmyndigheten satsar på återförande av brottsvinster

Student ifrågasätter Diesen i examensarbete

”Sverige behöver en ny finansavtalslag”

Nya hot mot upphovsrätten

Forskare: Oklart vem som dömer i gråzonen

Män diskriminerar mer än kvinnor

Forskare: Banker är oberäkneliga i kristider

Avhandling: Datalagen var ett sätt att legitimera statliga register

Stort mörkertal bland ungdomar som begår sexualbrott

Män som utsätts för våld i hemmet får lite uppmärksamhet

Forskare: Hög risk för kriminalitet bland tidigare BUP-patienter

Etik i skolan har positiv effekt på studieresultaten

Forskare: Domstolsverkets allt mer aktiva roll är problematisk

Elitens barn väljer mellan få utbildningar

Annons
Annons