Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Miljörätt

Viss strafflindring för grov sexualförbrytare

Telenors bygglov för mobiltorn inom Natura 2000-område undanröjs

EG-domstolen avslår registrering av beskrivande slogan

Irland bröt mot regler om grundvattensskydd

Oklart rättsläge kring jävsfrågor i miljömål

Inget skadeståndsansvar för leverantören av Rhoca Gil

Miljööverdomstolen: OK att röka på tomten

Annullering av utsläppsrätter sekretessbeläggs

Sverige vann mot EG-kommissionen i mål om parakvat

Dispens från strandskyddsreglerna behövs inte

Lantmästare misskötte kalv – döms för djurplågeri

Två myndigheter ska bli en

3G basstationer behöver inte monteras ned

Samma ägare – inget krav för fiskeristöd

Botniabanan får gå genom värdefullt naturområde

Regeringen föreslår regler om ett utvidgat miljöansvar.

Inget skadestånd för avverkad skog