Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen läxar upp underinstans – borde inte ha avskrivit mål om utvisning

Felaktig rättstillämpning när domstol inte klarlade anknytningsfråga – måste prövas på nytt

Migrationsdomstolen har, i strid med praxis, underlåtit...

HFD underkänner Migrationsöverdomstolens beslut – säger ja till resning

Migrationsverket nekade mannen uppehållstill-stånd....

Polisens internutbildning för dålig – polisman frias från olaglig utvisning

Polismannen gjorde vad som kunde förväntas av honom...

Utlänningar som inte behöver visum får inte avvisas längre – ny praxis efter ny dom

I en ny dom slår Migrationsöverdomstolen fast att...