Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

mänskliga rättigheter

”Krävs lag för att svenska företag ska respektera mänskliga rättigheter globalt”

DEBATT – av Matilda Lindblad, juridikstudent vid Uppsala Universitet

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”De unga vill få säga sitt i en vårdnadstvist – både hos socialtjänsten och i domstolarna”

”Både domar och beslut ska motiveras – då bryter domstolarna mot Europakonventionen”

”Har IS-återvändare rätt till bidrag – eller ska de anses ha brutit samhällskontraktet?”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Många barn som är placerade på hem har helt berövats sin rätt att komma till tals”

”Verklighetsfrånvänd och naiv – jag tvår mina händer inför regeringens nya barnlagstiftning”

”De flesta har inte råd att processa – det behövs fler pro-bono-advokater i diskrimineringsmål”

”EU-migranternas rätt till sjukvård – om välfärdens exklusivitet och barnen som hamnar utanför”

”Starka lagar för barn betyder inget när de inte tillämpas – inrätta en barndomstol”

”Grymt utnyttjande av utsatta” – 384 fall av människohandel rapporterades i Sverige förra året

Förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av...

”Ska luddigt formulerade målsättningar ha samma domstolsskydd som grundläggande rättigheter?”

Från brottsforskning till mänskliga rättigheter – han blir Sveriges nya domare i Europadomstolen

Europarådets parlamentariska församling valde igår...

Inget brott mot Europakonventionen att JO-beslut inte kan överklagas – forskare förlorar

Att svenska JO-beslut inte kan överklagas till domstol...

”Så hålls mänskliga rättigheter som inkräktar på statens intressen på avstånd”

”Viktigt visa att sexuellt våld i krig kan lagföras i Sverige” – åklagare positiv efter Nobels fredspris

Polisen och Åklagrmyndigheten hoppas att årets fredspristagare...

”Skarp kurva uppåt för högerextrema brott på nätet” – skräddarsydd utbildning för domare och åklagare

Den antirasistiska stiftelsen Expo har skräddarsytt...

”Anna har bott hela sitt liv i Sverige – är det verkligen barnets bästa att utvisa henne till en diktatur?”

”EU-domstolen – räddaren i nöden när medlemsstaterna raserar rättsstatsprincipen?”