Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Konstitutionell rätt

”Hög tid att digitalisera valsystemet – ny lag till år 2022?”

DEBATT - av Per-Ola Larsson, f.d. chef för Riksskatteverkets valsektion (Sveriges dåvarande centrala valmyndighet)

”Även företag måste få rätt att stämma medier för förtal”

DEBATT – av Mats Olin, chef för Näringslivets Medieinstitut, NMI, och Pamina Falck, projektledare NMI

”Enstaka brister i valhemligheten inte skäl att ogiltigförklara EU-valet”

DEBATT - av Didas Gasana, jurist som verkade som röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019

”Fallet Rousk har haft stor effekt – Kronofogden värnar rättssäkerheten”

REPLIK - av Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden

”Valnämnden verkar inte ha förstått nya lagen – EU-valet kan ogiltigförklaras”

”Varför är vissa barn till svenska medborgare inte svenska medborgare?”

”Det ena erfordrar bläck, den andra blod… perspektiv på tryck- och yttrandefriheten i Sverige”

”Är grundlagens föreningsfrihet verkligen tänkt att skydda halshuggningar och terrorism?”

”Ensamansvar och arvsynd – 11 problem och faror med nya lagen om nätpubliceringar”

”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”

”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”

”Det största hotet mot svensk demokrati finns vid landets juristutbildningar”

”JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna bör upphöra – inrätta ett fristående Domarråd”

”Sverige är inte immunt – här är fyra punkter för att öka domstolarnas oberoende”

”Behövs en förändring av valsystemet” – internationell kritik mot det svenska riksdagsvalet

Skyddet för valhemligheten bör stärkas och finansieringen...

”Har rätt sprida religiös förkunnelse” – idag kom domen om böneutrop med högtalare

Högtalarutsända böneutrop från en moské i tättbebyggt...

Könsneutralitet och stärkt integritet – riksdagen klubbade ändringar i tryckfrihetsförordningen

Könsneutrala grundlagar med ett stärkt skydd för...

”Komplext att lagstifta om rasistiska symboler – nu krävs tydlig pedagogik från departementet”

Kan tvingas lägga fram ”omöjliga” kandidater för att få till extra val – här är grundlagens villkor

Talmannen Andreas Norlén måste förbruka samtliga...

TV-licensen går i graven – idag klubbar riksdagen nya avgiften som ska tas ut av Skatteverket

Idag klubbar riksdagen den lag som avskaffar "TV-licensen"....