Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

internationell privaträtt

Svenska modellen för arbetsmarknaden utmanas av internationell privaträtt – ny avhandling

Internationell privaträtt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen....

Särkullbarn förlorar – avtal om iransk brudgåva gäller inte tillgångar i Sverige

De båda makarna hade ett avtal om brudpeng - så kallad...

Fastighet utomlands ska ingå i bodelning – inga problem ”i praktiken”

I samband med en skilsmässa uppkom frågan om en fastighet...

Hovrätten: Inte skäl tillämpa bangladeshisk lag för skilsmässa – trots utvisning

Mannen anser att den svenska domstolen ska neka hans...

”Är det lämpligt att svensk rätt erkänner utländska barnäktenskap?”

EU:s bodelningsregler införs i Sverige – olika syn på samkönade förhållanden

EU:s nya regler om bodelning över gränserna kommer...

”Man kan inte både äta kakan och ha den kvar inom den internationella privaträtten”

”Alla stater bör få bestämma sitt minimiskydd i internationella juridiska samarbeten”

”Uteslutet göra äktenskapsbalkens jämkningsregler internationellt tvingande”

Migrationsverket släpper igenom barnäktenskap – gifta flickor handläggs med sin vuxna make

Barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd...

Sverige har erkänt hundratals fall av månggifte – ”domstolarna borde sätta ner foten”

Månggifte strider mot grundlagens krav på jämställdhet...

Nya lagen tar sikte på att få skuldsatta företag och privatpersoner på fötter

Utredningen ”EU:s reviderade insolvensförordning...

”Vi kan inte pådyvla flyktingar svensk lag när det gäller barnäktenskap”

”Barnäktenskap är ett sätt att kontrollera flickor och kvinnor – och ska bekämpas där de tillämpas”

”Sverige ska utgå från ett skyddsperspektiv – barn kan aldrig samtycka till äktenskap”

”Barnäktenskap med en betydligt äldre make innehåller inte sällan någon form av tvång”

”Pudelns kärna för barnäktenskapen är den fria viljan – inte åldersskillnaden”

”Inte bara ålder, även åldersskillnad, ska vägas in när Sverige bedömer utländska barnäktenskap”

”Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige – och ska respekteras”