Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Högsta förvaltningsdomstolen

”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen”

REPLIK/DEBATT - av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

HFD ska pröva när vapen får omhändertas av medicinska skäl

Polisen beslagtog mannens vapen, efter en anmälan...

Inga exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska bestå – HFD läxar upp kammarrätten

Det var inte motiverat av tvingande hänsyn till ett...

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

Ville ha rättsprövning om prinsessan Adrienne men nekades – nu kritiserar JO domstolen

Mannen hade synpunkter på att kungen utsett prinsessan...

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

HFD läxar upp kammarrätten – tvingar domstolen att bevilja prövningstillstånd i ersättningsfråga

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens...

”Slopad straffrabatt för unga – regeringens beställning är en våldsam överreaktion”

Klartecken för åklagarna att åtala företagsledare för folkrättsbrott – nekas rättsprövning i HFD

Det blir ingen rättsprövning för de högt uppsatta...

Njursjuk man förlorar tvist med landstinget i HFD – nekas ersättning för dialysresor utom länet

Landstingen har ingen skyldighet att att ersätta...

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

SJ ska följa upphandlingsreglerna – nytt förhandsavgörande från EU-domstolen

SJ ska följa upphandlingsreglerna eftersom dessa även...

Advokat upptaxeras med miljonbelopp – HFD prövar inte fallet trots jävsinvändning

Advokaten upptaxerades med 1, 8 miljoner kronor - men...

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om kommunbeslut om moskébygge strider mot lag

Ett eventuellt moskébygge i Halmstad har väckt starka...

”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”

Svårbegriplig och tätskriven text på engelska – HD ska pröva om förbudet mot laserpekare är olagligt

Enligt hovrätten hänvisar lagen till en "100 sidor...

”Justitierådets brott och bristande domaretik är allvarligt – borde skiljas från sitt uppdrag”

Fortum stämmer staten för överträdelse av EU-rätten – kräver en miljard i skadestånd

Fortum har stämt staten på grund av en påstådd...

”Kan ju bli rena Knutsson-gate…” – justitierådet som slipper åtal raderade känsliga mail

Justiterådet Margit Knutsson slapp åtal för brott...