Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Highlights från HD

”Nummer ett på listan över HD-domar – ett strängare skadeståndsansvar i avtalsförhållanden”

”Så säkerställde HD att ingen av parterna kom i kläm – och förhindrade miljardförluster för staten”

”HD binder part vid åtagande – trots att avtalet upphört att gälla”

”HD vässar kraven på precision när avtalade regler om preskription formuleras”

”HD stärker borgenärens rätt vid utmätning – trots att gäldenären har lagens ordalydelse på sin sida”

”Ökad riskexponering för leverantörer av varor och tjänster efter HD:s dom”

”HD skärper skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada”

”Högsta domstolens avgörande blottlägger ett tekniskt kryphål i Aktiebolagslagen”

”När en konkurrensrättslig grund förs in i ett skiljemål kan sakfrågan få en ny materiell prövning”

”Highlights från HD” – ny artikelserie om affärsjuridiken i Högsta domstolen