Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

hemliga tvångsmedel

Plus

Hemliga tvångsmedel ökar år efter år – över 12 000 tillstånd förra året

Användningen av hemliga tvångsmedel som till exempel...
Plus

Överskottsinformation från hemlig avlyssning ska öka polisens brottsuppklaring – nytt förslag

De särskilda begränsningarna för när överskottsinformation...
Plus

Dubblering av hemlig avlyssning – kriminella gäng och uppgörelser en av orsakerna

Antalet tillstånd för hemlig avlyssning har fördubblats...
Plus

Svårt för poliser förstå när avlyssning ska avbrytas – hård kritik mot interna riktlinjer

Om polisen avlyssnar ett samtal mellan en misstänkt...
Plus

Regeringen sätter stopp för kriminella som byter mobil – nytt förslag om avlyssning ut på remiss

Kriminella som växlar mellan mobiltelefoner och sim-kort...
Plus

Hemliga kameror i lägenhet var olagliga – men förundersökning mot domare och åklagare läggs ner

Efter domstolsbeslut monterades hemliga kameror in...
Plus

Tung remissinstans underkänner hemlig dataavläsning – ”kommer kartlägga enskildas liv”

Det handlar inte om ett nytt hemligt tvångsmedel utan...
Plus

Säpo efterlyser en ”modern” lagstiftning – för att kunna sköta sitt uppdrag

Växande extremistmiljöer och terrorhot varannan dag...
Plus

Användning av hemliga tvångsmedel ökar – över 10 000 tillstånd förra året men svårt mäta resultat

Användningen av hemliga tvångsmedel som till exempel...
Plus

Hård kritik mot åklagares hantering av hemliga tvångsmedel – bröt mot lagen gång på gång

Onödiga tvångsmedelsärenden, försenad förstöring...
Plus

”En katastrof för vår verksamhet” – SÄPO-chefen sågar förslag om att begränsa datalagring

"Det är katastrof för vår verksamhet att vi i princip...
Plus

”Anmärkningsvärt” att nämndens anmälningar läggs ner av åklagare – även den om ”romregistret”

Polisens "romregister" kostade staten 150 miljoner...
Plus

Hård kritik mot åklagarna för standardformulering – ”ifrågasätts om individuell prövning gjorts”

"Underlaget innehåller så standardiserade for-muleringar...
Plus

Vanliga telefonappar hindrar hemlig avlyssning – ”vi behöver nya tekniska och legala möjligheter”

Instagram, FaceTime och Signal är appar där röstmeddelanden...
Plus

Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion

Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen...
Plus

9 582 tillstånd för hemlig avlyssning – det ökar men den ”slutliga nyttan” svår att bedöma

Antalet tillstånd för hemlig avlyssning och elek-tronisk...
Plus

”Resultatet av granskningen är direkt nedslående” – allvarlig kritik mot polisen

Polisen har på "ett flagrant sätt" åsidosatt sina...
Plus

Åberopar fel lag och anger ingen grund för sina beslut – kritik mot Säpos hemliga teleövervakning

Lagstiftaren har givit Säkerhetspolisen rätt att...
Plus

Lagrådet vill inte förlänga Säpos undantag för terrorbekämpning – lagligheten ”oviss”

Regeringen vill förlänga undantaget för Säpo att...

Stopp för polisens rätt att besluta om inhämtning av teleuppgifter – ny lag om datalagring på gång

Polisen och Säpo kommer inte att få fatta beslut...
Annons
Annons