Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Europarätt

”Svensk skatteindrivning bryter mot mänskliga rättigheter – Sverige fälls i Europadomstolen”

 Under sommarens högtryck meddelade Europadomstolen...

Samarbetet för rättslig hjälp i brottmål mellan olika länder utökas – nytt lagförslag från regeringen

Regeringen har just överlämnat ett lagförslag till...

Politisk debatt inte skäl att vänta med datalagringsdirektivet – Sverige fälls i EU-domstolen

Sveriges invändningar om bland annat den vidlyftiga...

”Kravet på registrering för att köpa bussbiljett bryter mot Europakonventionen”

Nya lagar om internationell straffverkställighet – ”fler ska avtjäna sina straff i hemlandet”

Fler typer av brottspåföljder ska kunna verkställas...

Kristet kors tillåtet trots klädkod vid flygbolag – men Europadomstolen splittrad

Att inte få bära ett kristet kors som halsband i...

”Snabb domskrivning – censurera ena parten och hamna i Europaskamvrån som svensk domare!”

Lag om könskvotering till styrelser rör upp känslor – djupt splittrat civilutskott förkastar EU-förslaget

EU-kommissionens förslag om könskvotering i styrelser...

Nu ska det räcka med en enda patentansökan för hela EU – patentdomstol inrättas i Paris

Svensk advokat i Barcelona om krisen: ”EU kräver att spanska sparare ska stå för bankernas förluster”

Tystnadsplikt för skattjakt inom EU krockar med svenska grundlagens meddelarfrihet

Ett nytt EU-direktiv innebär ett utökat samarbeta...

Rätt att avvisa prostituerad kvinna från Rumänien – ”oärlig försörjning och förbjuden företeelse”

En rumänsk kvinna avvisades av polisen från Sverige...

”Ny europeisk köplag – en flaskhals mindre för den gränsöverskridande handeln inom EU”

EU-domstolen: Den fria rörligheten gäller inte statschefer – ”har speciell folkrättslig ställning”

Ungerns president hade blivit inbjuden av en förening...

”Neutrala cigarettpaket gynnar den organiserade brottsligheten – vart är varumärkesrätten på väg?”

Regeringen utreder arvslagstiftningen – blir enklare att ärva från släktingar utomlands

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över...

Enskilt åtal om mened ogillas av hovrätten – hänvisar till Europakonventionen

Kommun åsidosatte EU:s statsstödsregler – beslut om avtal med arenabolag upphävs

EU-domstolen: Programlicenser får säljas vidare även när de laddats ner

Europadomstolen: Sverige kränkte mans rätt till domstolsprövning