Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Civilrätt

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

”Ett pappersark kan vara värt miljoner – hög tid att inrätta ett testamentsregister”

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

”Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren – därför vinner hon i Arbetsdomstolen”

”De flesta har inte råd att processa – det behövs fler pro-bono-advokater i diskrimineringsmål”

”Personnumret är nyckeln till Sverige – och kan fortsätta användas av den som är här illegalt”

”Tre av fem domar i skattemål saknar motivering till varför advokatkostnader inte ska ersättas”

”Ohanterliga konsekvenser vid förhandstecknade bostadsrätter – hur skäliga är egentligen avtalen?”

”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”

”Ekobrottsmyndigheten vs. Advokaterna = Korporativismen vs. Liberalismen”

”Tvätta bort skamfläcken – ta tag i exitskatten när reglerna för fåmansbolag ska ses över”

”Vårdnadsutredningen missar en av de viktigaste orsakerna till svåra vårdnadstvister”

”Påstå försummelse… Ett sätt för EBM att försöka skrämma offentliga försvarare till tystnad”

”En sjuk moster i bagaget som är svår att försvara” – skatteexperten om uppmärksammade lagförslaget

Trots att EU-direktivet om informationsplikt för skatterådgivare...

”Partisk praxis kring beskattning av lägenhetsaffärer som näringsverksamhet – det behövs prejudikat”

”Viktiga men dåliga regler om kapitalbrist i aktiebolag – hög tid att ändra lagen”

”Riskerar skapa ett angiverisamhälle” – experternas hårda kritik mot nya skattelagen

Efter debatten om så kallad aggressiv skatte-planering...

”Starka lagar för barn betyder inget när de inte tillämpas – inrätta en barndomstol”