Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Civilrätt

”Betydelsen av värdering av tillgångar vid offentligt ackord”

TEMA – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt

”Sunt förnuft och rättspraxis – ett år med GDPR”

KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när förordningen har tillämpats i ett år

”Fallet Rousk har haft stor effekt – Kronofogden värnar rättssäkerheten”

REPLIK - av Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden

”Det är barnen som straffas när de blir slagträn i föräldrarnas konflikt”

SLUTREPLIK - av Matts Hertsberg, ordförande PappaBarn, Anders Fors, vice ordförande samt Sverker Sikström, professor i psykologi

”Vinst för en ’tillräckligt bra’ förälder – ett slag i ansiktet på barnen”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”Hovrättens dom väckte känslor i media – men är en vinst för barnens rätt till sina båda föräldrar”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Nej, HD skrotade inte påståendedoktrinen i Belgor-målet – även om det hade varit en välgärning”

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”Ska minska bedrägerierna – så måste onlinehandeln anpassa sig till nya regelverket i september”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Har varit en udda fågel – HD skrotar påståendedoktrinen inom skiljedomsrätten”

”Ökad cellplastisolering i småhus ökar brandrisken – regeringen måste överväga reglering”

”Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act – krävs skyndsamt agerande”

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”Retorik och muntlig argumentation viktiga vapen för juristen – borde lyftas på utbildningen”

”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”