Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Arbetsrätt

”Tvätta bort skamfläcken – ta tag i exitskatten när reglerna för fåmansbolag ska ses över”

”Påstå försummelse… Ett sätt för EBM att försöka skrämma offentliga försvarare till tystnad”

”Viktiga men dåliga regler om kapitalbrist i aktiebolag – hög tid att ändra lagen”

”Justitierådets brott och bristande domaretik är allvarligt – borde skiljas från sitt uppdrag”

”Oskälig avtalsklausul vid privatleasing av bil – dags att ändra konsumentlagstiftningen”

”Orimligt att utlänningar som arbetar i Sverige inte anses bosatta här – får ingen rättshjälp”

”Viktig historisk tid – därför ska vi välkomna EU-kommissionens förslag till ökad datadelning”

”Domstolarna accepterar åklagarnas vanemässiga argument – häktningstiderna i EKO-mål ökar”

”Efter HFD:s dom – överdrivet tonläge om förbudet mot att fakturera styrelsearvoden från eget bolag”

”Hög stress gör jurister mindre nöjda med jobbet – här är listan som kan förbättra situationen”

”Betydelsen av internprissättningsdokumentation vid beslut om skattetillägg”

”EU-domstolen ger Öresundspendlarna rätt – en rejäl hemläxa när det gäller hafsverk vid lagstiftning”

”Målvakterna måste sparkas ut – det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff”

”Tumma inte på rättssäkerheten – det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser”

”Lättare att påverka jämställdheten som delägare” – advokaten om kvinnligt delägarskap i branschen

För den som ska bli delägare på en advokatbyrå...

”Högst upp bland delägarna sitter väldigt mycket män” – advokaten om jämställdheten i byråvärlden

Det är en väldigt tuff resa att ta sig från biträdande...

”Hård cowboykultur” i advokatbranschen – ska jämställdheten få dröja 30 år?

”De vågar inte åberopa Europakonventionen” – juristen om brister i de svenska juristutbildningarna

Det finns brister i den svenska juristutbildningen...

”Skattesvindleri – så dränerar en exklusiv minoritet statskassorna på astronomiska belopp”

”Skattedomstolarna är inte opartiska – så här ser domarnas bakgrund ut”