Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Arbetsrätt

”Sunt förnuft och rättspraxis – ett år med GDPR”

KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när förordningen har tillämpats i ett år

”Skatteverkets försök att skapa praxis genom felaktiga metoder drabbar enskilda”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act – krävs skyndsamt agerande”

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

”Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren – därför vinner hon i Arbetsdomstolen”

”De flesta har inte råd att processa – det behövs fler pro-bono-advokater i diskrimineringsmål”

”Personnumret är nyckeln till Sverige – och kan fortsätta användas av den som är här illegalt”

”Tre av fem domar i skattemål saknar motivering till varför advokatkostnader inte ska ersättas”