Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Aktuell lagstiftning

Släpp in fler unga jurister på domarbanan!

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Regeringen föreslår regler om ett utvidgat miljöansvar.

Tydligare regler för utlänning som medverkar i brottmålsprocess

Nya ersättningsregler för orginalverk

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Trafikförsäkringsfrågor m.m.

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, Prop. 2006/07:38

Om föräldraskap vid assisterad befruktning