Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Kritisk granskning av forensiska utlåtanden

Barnet i rättsprocessen

Val av påföljd

Skattetillägg, skattebrott och företrädartalan

Bevisföring i brottmål

Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar

Narkotikabrott – om de olika gärningsformerna och påföljdsbestämning

Förhörsmetoder i brottmål

Börsbrotten – när blir aktiehandel insiderbrott eller marknadsmanipulation?

Försvararkurs för kvinnliga advokater – fördjupning

Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen

Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs

LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom

Straffrättslig nyhetsdag 2022

Vårdnadsprocessen från A-Ö

Nå framgång i brottmålsprocessen – med fokus på huvudförhandling vid tingsrätt och hovrätt

Påföljdsdagarna 2022

Medgärningsmannaskap och övriga medverkansformer

Målsägandebiträdet i praktiken – fördjupning

Övertyga i rättssalen