Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – en praktisk genomgång

Komponentavskrivningar för fastigheter

Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag

Transaktioner och omstruktureringar ur ett momsperspektiv

Momsens fällor och fallgropar

Finansiell analys och företagsvärdering

Kapitalskyddet i AB

Internprissättning – Transfer pricing

K3 – kvalificerade redovisningsfrågor

Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark

Nyhetsdag i Redovisning 2022

Skatterättslig nyhetsdag 2022 – för revisorer och redovisningskonsulter

Skatterättslig nyhetsdag 2022 – för ekonomichefer och redovisningsansvariga

Omstruktureringar – en skatterättslig jämförelse mellan aktieöverlåtelser vs. Verksamhetsöverlåtelse

Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företaget

Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – De svåra frågorna

Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företagaren

Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – Regelverket

Sambandet mellan redovisning och beskattning

Skatterättslig nyhetsdag 2023 – för revisorer och redovisningskonsulter