Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

HFD undanröjer skattetillägg – avdragsförbud inte tillämpligt

Rätt till avdrag för kapitalförlust efter försäljning förelåg

Chefs-JO: ”Staten måste förtjäna medborgarnas tillit varje dag”

Erik Nymansson om om varför JO inte riskerar blir ett substitut för åtal mot tjänstemän som bryter mot lagen...

Volkswagenbolag nekas avdrag för ingående moms

Får inte göra avdrag enligt den så kallade omsättningsmetoden

Öppna yrkanden och sidoupplysningar – fördelar och risker

Lexnova analyserar

Mäklare får fängelse – använde bulvaner vid fastighetsköp

Genom bulvaner köpte mäklaren en rad fastigheter som genererade vinst

Beslut kan leda till en skattesmäll för säljarna av tillväxtbolag

Tillväxtbolag och riskkapitalbolag väntar på avgörande HFD-beslut

Lagändring gör det lättare att ändra fel i folkbokföringen

Ska stävja avsiktliga felskrivningar

Skönsbeskattning av betaltjänstleverantör står fast

Har haft större intäkter och vinster än vad bokföringen vittnar om

Sju av åtta partier ställer sig bakom en övergripande skattereform  

Kartläggning från PWC

Skattetillägg sätts ned med hälften på grund av 7,5 års handläggning

Utbetalningar om drygt 22 miljoner var otillåten vinstöverföring

Känd riskkapitalist förlorar skadeståndsmål mot staten

Har fått en rättvist genomförd rättegång

PodMe nekas reducerad momssats för sina poddar

Vissa bygger på spontana samtal

Brottsligheten ökar kopplat till införsel och försäljning av hundar

En rad brottsmisstankar kopplade till införsel av hundar

AP-fondsbolag förlorar mångmiljonbelopp i mål om ränteavdrag

Förvärv inte affärsmässigt motiverat

”Advokatbyråer kan inte längre ledas med vänster hand och en stafettpinne”

Efter tio år som VD för Vinge - Maria-Pia Hope utnämns till "Årets chef"...

Stronghold slipper skattetillägg helt efter långsam handläggning

Handläggningstid på 3,5 år