Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling

Tomträtter – juridik och praktik

Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen

Vattenskydd

Fallgropar och hål i hyresavtalet

Avancerad lokalhyresjuridik i praktiken

Kartor, GIS och juridik – digital samhällsbyggnadsprocess

Vattentjänstlagen i stadsbyggande

Förhandling i samband med entreprenadprojekt

Strategisk VA-taxa i praktiken

Värdering och ersättning vid markåtkomst

Fastighetsrätt och exploateringsekonomi

Förhandlingsteknik i samband med ledningsrätter

Fördjupning i entreprenadförsäkring – skadestånd- och regressfrågor

Miljörättslig nyhetsdag 2023

Arrendedagen 2023

Nyhetsdag i VA-juridik 2023

Fastighetsrättslig nyhetsdag 2023

Markdagen 2024

Nyhetsdag i offentlig upphandling 2024

Annons
Annons