Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Förvaltning av minderårigas egendom – en fördjupning avseende särskild förvaltning

HDs praxis under senare år när det gäller förmögenhetsrätten

Dödsboförvaltning från ax till limpa

Ren förmögenhetsskada

Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? – Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL?

Internationell arvsrätt – särskilt EU:s arvsförordning

Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs)

Efterarvsrätt i praktiken

Allmän straffrätt för försvarare – en fördjupningskurs

LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom

Nå framgång i brottmålsprocessen – med fokus på huvudförhandling vid tingsrätt och hovrätt

36 § avtalslagen – praktik och taktik i tvister

Medgärningsmannaskap och övriga medverkansformer

Praktisk skadeståndsbedömning – modul 1

Målsägandebiträdet i praktiken – fördjupning

Förundersökning och tvångsmedel – unga lagöverträdare

Minne i rättsväsendet

Entreprenadrättsliga tvister

Konkurrensrättslig nyhetsdag 2023

Påföljdsdagarna 2023