Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Val av påföljd

Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen

Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2)

Medling i vårdnadsmål

Immaterialrättsintrång

Preskription och preklusion av försäkringsersättning

Straffvärde och straffmätning

Insolvensrättsliga tvister

Skiljeförfaranden i praktiken

Best practice i bodelning

Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar

Förhörsmetoder i brottmål

Fallgropar och hål i hyresavtalet

Gränsöverskridande vårdnadstvister

Sexualbrott – brotten i 6 kap. brottsbalken i ett systematiskt och praktiskt perspektiv

IPR vid företagsförvärv

Att övertyga domaren i tvistemål

Försvararkurs för kvinnliga advokater – fördjupning

Familjerätt I

Underhåll till makar och barn