Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 21 februari, 2022

Lindahl har biträtt OXE Marine AB (publ) i företagsförvärv, written procedure och omförhandling av kreditvillkor med Europeiska investeringsbanken

Lindahl har varit legal rådgivare till OXE Marine AB (publ) i samband med förvärv av Diesel Outboards och Outdoor Network Manufacturings distributions- och tillverkningsverksamheter i USA. Köpeskillingen uppgick till 10,8 miljoner USD och betalades genom en apportemission till säljaren Powersports Plus LLC.

Transaktionen var villkorad av godkännande från Europeiska investeringsbanken (EIB) och innehavarna av OXEs noterade företagsobligationer. Lindahl har biträtt vid omförhandlingen av OXEs kreditfacilitetsavtal med EIB och vid s.k. written procedure för att justera obligationsvillkoren.

Mer information om transaktionen finns här.

Lindahls team bestod av Mikael Mellberg, Alexandra Niemelä Ingvarsson, Lisa Lantz, Filip Malm och Victor Carlsson.


Dela sidan:
Skriv ut: