Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av KANTER Advokatbyrå den 11 maj, 2020

KANTER stärker teamet ytterligare

De framstående advokaterna Urban Båvestam och Victoria Skoglund ansluter till KANTER som nya partners, preliminärt från och med den 1 juli 2020.

Urban Båvestam är en av Sveriges främsta advokater på det aktiebolagsrättsliga området. Han har också omfattande erfarenhet av domstolsprocesser och svenska och internationella skiljeförfaranden, både som ombud och skiljedomare, särskilt i kommersiella tvister rörande bolagsrätt, avtalsrätt, ansvarsfrågor och skadestånd. Urban lämnar rådgivning till såväl noterade som icke-noterade bolag ifråga om framför allt tvistlösning, bolagsrätt och bolagsstyrning.

Victoria Skoglund har bred erfarenhet av aktiemarknads- och bolagsrätt. Hon biträder klienter i frågor om emissioner, börsintroduktioner, bolagsstyrning, marknadsmissbruk, informationsgivning och regulatoriska frågor på aktiemarknaden och projektleder årligen ett stort antal noterade bolags bolagsstämmor.

Urban och Victoria kommer båda närmast från Westermark Anjou. Urban var dessförinnan verksam vid Mannheimer Swartling och Victoria dessförinnan vid bland annat Ashurst Stockholm och Cederquist.

– Vi välkomnar varmt Urban och Victoria som nya partners. Urban är en av de ledande experterna inom kommersiella tvister och Victoria är en av de främsta på det aktiemarknadsrättsliga området. Med så uppskattade och ansedda personer som Urban och Victoria förstärks byråns erbjudande om ett kvalitativt och specialiserat alternativ inom dessa områden ytterligare, säger Charlotta Poehler, Managing Partner och ansvarig för IP/IT på KANTER.

– Det ska bli mycket spännande och roligt att få vara med och vidareutveckla den redan fina verksamheten hos KANTER, att ytterligare bygga och utveckla tvistlösningsgruppen och fortsätta att tillhandahålla högkvalitativ och handfast rådgivning, säger Urban Båvestam.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att få vara med att ytterligare stärka KANTERs position på marknaden, och att tillsammans med Björn Kristiansson, ansvarig för KANTERs aktiemarknadsgrupp, få fortsätta att arbeta med kvalificerad och hållbar rådgivning till noterade bolag och andra kapitalmarknadsaktörer, säger Victoria Skoglund.

KANTER är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på Corporate/M&A, IP/IT och tvistlösning.


Dela sidan:
Skriv ut: