Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie den 4 juli, 2019

Baker McKenzie rådgivare till Carnegie och Zonda Partners i Calliditas riktade nyemission

Calliditas Therapeutics AB (publ) (Calliditas) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 210 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas är noterat på Nasdaq Stockholm.

Calliditas avser att använda nettolikviden från nyemissionen för bland annat expansion av pågående forskningsprogram och för acceleration av aktiviteter för att vidareutveckla projektportföljen.

Carnegie Investment Bank och Zonda Partners har agerat Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint
Bookrunners avseende såväl svensk som amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth från Stockholmskontoret och Megan Schellinger från byråns kontor i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: