Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utredande jurist till WSP Advisory

WSP Advisory är ett affärsområde inom WSP Sverige AB och har omkring 250 medarbetare. WSP Advisory är den ledande aktören i Norden vad gäller rådgivningstjänster riktade mot samhällsplaneringssektorn. Vårt erbjudande grundar sig i samhällspåverkande och samhällsplanerande frågor. Genom kvalificerad analys, processtöd, vägledning och policyutveckling hjälper vi våra kunder att ta väl underbyggda beslut i strategiska framtidsfrågor. Vi har ett brett spektrum av kunder inom både offentlig och privat sektor.

Nu söker vi en utredande jurist till vår grupp Samhällsekonomi och styrning.

Gruppen som består av 20 kollegor arbetar med utredningar och analyser om olika politiska beslut samt med metodutveckling. Vårt arbete rör sig inom förståelse av beslutssituationen, metodikkunnande samt kundens process och implementering. En stor del av våra utredningar rör juridiska frågeställningar.

Vi söker dig som har erfarenhet av policy- regelutveckling, konsekvensanalyser och arbete med rapporter, utredningar, propositioner m.m. Vi tror att du har arbetslivserfarenhet från exempelvis arbete vid regeringskansli, myndighet, intresseorganisation eller SOU: er. Erfarenhet av förhandlingar i olika internationella organisationer (EU, HELCOM etc.) är meriterande.

Sakområdena är exempelvis skatter och avgifter, statlig- och kommunal förvaltning, miljörätt, konkurrensrätt och regler om statsstöd. Exempel på projekt den senaste tiden med tydlig juridisk koppling är att gruppen:

  • -Lett en utredning om förutsättningarna för ett handelssystem med övergödning i Östersjön (där en nyckelfråga var om handelssystemet är kompatibelt med EU:s vattendirektiv).
  • -Leder det svenska deltagandet i CollERS, ett internationellt samarbetsprojekt om elvägar där bl.a. metoder för energimätning ska analyseras ur ett juridiskt perspektiv.
  • -Utredning av järnvägsbolagens försäkringsansvar.
  • -Finansiering av infrastrukturprojekt där organisation, statsstöd, avgifter och skatter varit viktiga delar i utredningarna.
  • -Lett ett par utredningar om lämpligheten att organisera verksamheter i kommunala bolag.

Du erbjuds stora möjligheter att forma, planera och påverka ditt eget arbete och verksamhetens utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer stundtals upplevas som komplexa, men du får möjlighet att lösa dem i en kamratlig och intellektuellt stimulerande miljö. Bland dina kollegor kommer du ha personer som är ledande experter inom sina respektive sakområden. Ungefär halva gruppen är disputerade och har nära anknytning till forskningsvärlden. Det är ett plus om du själv är disputerad, men inget krav.

Du kommer att tillhöra WSP Advisory där kundbasen primärt utgörs av statliga myndigheter, intresseorganisationer samt aktörer kopplade till kommun- och regionsektorn. Du bör ha ett brett kontaktnät inom ett eller flera av de områden där vår kundbas finns.

Gruppen finns nu i Stockholm, Malmö och Göteborg varför en placering i någon av dessa städer är att föredra.

Kontakt
Låter detta intressant? Hör av dig till Matts.Andersson@wsp.com, Gruppchef Samhällsekonomi och styrning, WSP Advisory

Sista ansökningsdag
Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2021-05-12.

 Klicka här för att ansöka

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @lifeatwspsverige (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.


Dela sidan:
Skriv ut: