Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tingsmeriterade jurister till allmänjuridiska enheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm stads juridiska avdelning finns inom stadsledningskontoret. Våra uppdragsgivare är stadens nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser. Avdelningens uppgift är att dels ge uppdragsgivarna kvalificerad juridisk sakkunskap och service, dels ge service åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vi är totalt 53 medarbetare på avdelningen, varav 31 jurister. Avdelningen är uppdelad i fyra enheter – allmänjuridiska enheten, social- och skoljuridiska enheten, enheten för verksamhetsstöd samt enheten för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli – KF/KS-kansli.

Allmänjuridiska enheten arbetar främst med fastighetsrätt, avtalsrätt, kommunalrätt, offentlighet- ochsekretess, upphandling och skadeståndsrätt men även miljörätt och entreprenadrätt. På enheten arbetar 18 jurister. Vi söker två tingsmeriterade jurister till enheten. Det är en tillsvidaretjänst och ett vikariat.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak följande:

  • vara rådgivare till de kommunala förvaltningarna och till stadens bolag och stiftelser
  • företräda staden som ombud i domstolar m.m.
  • lämna yttranden i juridiska frågor
  • upprätta, granska och tolka avtal
  • biträda i förhandlingar
  • genomföra utbildningar.

Arbetsområdena är främst fastighetsrätt, avtalsrätt, kommunalrätt, skadeståndsrätt, upphandling och offentlighet- och sekretess men även miljörätt och entreprenadrätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur.kand. examen och fullgjord notarietjänstgöring vid allmän domstol. Du får gärna därutöver ha erfarenhet inom något av angivna rättsområden. Du ska vara kommunikativ och ha god förmåga att skapa bra relationer på din arbetsplats och till dina uppdragsgivare. Arbetet kräver att du är noggrann, har gott omdöme och är snabb och effektiv. Du ska kunna förhandla och föra processer och uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift.

Krav på arbetslivserfarenhet: Tingstjänstgöring

Övrigt
För att ha en fullständig ansökan ska du bifoga betyg och handlingar som du vill åberopa.

Klicka här för att ansöka


Dela sidan:
Skriv ut: