Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Statens haverikommission söker en jurist med domarerfarenhet till tjänst som utredningsordförande

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK:s haveriutredningar ska klargöra vad som hände, varför det hände och hur liknande tillbud och olyckor kan undvikas i framtiden. De huvudsakliga utredningsområdena är civil luftfart, civil sjöfart, spårbunden trafik och militär verksamhet.

Varje haveriutredning leds av en ordförande som är jurist med domarerfarenhet. Vid SHK finns, utöver generaldirektören, tre utredningsordförande som självständigt leder utredningsarbetet i de utredningar som fördelas på respektive ordförande. I varje utredning ingår en utredningsledare med kompetens inom det område som berörs och de ytterligare utredare som kan behövas.

Statens haverikommission (SHK) söker nu en ordförande till vår utredningsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Som ordförande vid SHK har du det övergripande ansvaret för ett antal haveriutredningar. Det innebär att du fattar beslut om en händelse ska utredas av SHK eller inte och säkerställer att utredningen görs i enlighet med gällande regelverk, bl.a. internationella konventioner och EU-regler. Vidare beslutar du om utredningens inriktning och avgränsningar samt säkerställer utredningsrapportens kvalitet både innehållsmässigt och språkligt.

Du arbetar nära SHK:s utredare som har specialistkompetens inom de vanligast förekommande utredningsområdena. Arbetet innefattar nära kontakter och samverkan både internt inom myndigheten och med externa aktörer. Som ordförande företräder du utredningen gentemot nationella och internationella myndigheter och organ.

Som utredningsordförande ingår du också i myndighetens ledningsgrupp och bistår därmed SHK:s ledning med att utveckla verksamheten i hela myndigheten.

I arbetsuppgifterna ingår också sedvanliga verksjuristuppgifter såsom att ta fram interna beslutsunderlag, ansvara för beredningen av myndighetens remissyttranden, pröva frågor om utlämnande av uppgifter och allmänna handlingar samt i övrigt biträda generaldirektören.

Utredningsarbetet bedrivs till största delen på SHK:s kontor i Stockholm, men kan också innebära en del resor såväl inom Sverige som utomlands. I vissa fall kan ordförandena även, med kort varsel och utanför kontorstid, behöva delta vid olycksplatsundersökningar. Ordförandena ingår också i det system för beredskap som SHK upprätthåller dygnet runt för att ta emot anmälningar om olyckor och tillbud inom SHK:s samtliga utredningsområden.

Arbetet är självständigt med stort ansvar och variation i arbetsuppgifterna och du får möjlighet att arbeta tillsammans med högt specialiserade och engagerade medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och en säker och hälsosam arbetsplats. Vi ger goda förutsättningar för en sund balans mellan arbete och fritid, t.ex. genom möjligheter till förtroendearbetstid. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och närheten till Hagaparkens grönområden ger goda möjligheter till motion i närområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat skicklig jurist och har erfarenhet av att arbeta som domare. Det är dock inget krav att du är eller har varit ordinarie domare. Du har flerårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete inom en myndighet och vi ser gärna att du har en bakgrund som assessor.

Erfarenhet av arbetsledning, t.ex. från projektledning eller lagstiftningsarbete, är meriterande. Detsamma gäller om du har någon erfarenhet, yrkesrelaterad eller privat, från något av SHK:s huvudsakliga utredningsområden. Erfarenhet av juridiskt arbete i Regeringskansliet, JK eller JO är meriterande.

Då en viktig del av arbetet består av att ansvara för kvaliteten i SHK:s utredningsrapporter både innehållsmässigt och språkligt behöver du ha ett språkintresse och en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska så väl muntligt som skriftligt. Eftersom arbetet även innebär en del internationella kontakter behöver du också ha goda kunskaper i engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg, stabil och du samarbetar på ett lyhört och smidigt sätt i grupper av medarbetare med olika kompetens och yrkesbakgrund. Du tar ditt ansvar för helheten, dvs. för att de mål som har satts upp för verksamheten uppfylls. Du är analytisk och har god förmåga att själv strukturera ditt arbetssätt och att arbeta med flera olika uppgifter parallellt, att driva ditt arbete framåt och slutföra dina uppgifter i tid. Vid behov har du förmåga att arbeta under tidspress.

Du har tillräckligt god fysik och rörlighet för att kunna ta dig fram till och arbeta i ibland otillgänglig terräng.

Mer om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning.

Eftersom befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.

SHK strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald. Eftersom de flesta av våra haveriutredare är män välkomnar vi särskilt kvinnliga sökande.

Information om anställningen lämnas av ställföreträdande generaldirektören Jonas Bäckstrand, generaldirektören John Ahlberk eller personalhandläggaren Kia Wallberg Hjorth. Fackliga ombud är Ola Olsson för Saco och Ann-Charlott Söderquist för ST. Samtliga nås via växeln, tfn 08-508 862 00.

Välkommen med din ansökan, dvs. ett personligt brev och meritförteckning, samt vitsord från domstolstjänstgöring senast den 13 september 2020 via e-post rekrytering@havkom.se eller per post till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Märk din ansökan med referens A-98/20.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser, rekryteringstjänster och liknande.


Dela sidan:
Skriv ut: