Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kanslichef till civilutskottet

Civilutskottet bereder ärenden om civilrätt samt bostads- och konsumentpolitik. Beredningsområdet omfattar bl.a. allmän förmögenhetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, plan- och bygglagstiftning, delar av miljöbalken, ersättningsrätt och associationsrätt. Både budget- och lagstiftningsfrågor ingår. Utskottet biträds av ett kansli som består av åtta medarbetare. Kansliet tillhör utskottsavdelningen, som består av de 15 utskottens och EU-nämndens kanslier samt utvärderings- och forskningssekretariatet.

Dina arbetsuppgifter

Kanslichefen organiserar utskottets arbete, planerar och leder verksamheten inom kansliet och har personalansvar på kansliet. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för kansliets arbete med utskottets beredning av propositioner och motioner m.m. I uppgifterna ingår också att svara för handläggning av vissa ärenden. Till arbetsuppgifterna hör vidare att inom utskottets ansvarsområde bevaka utvecklingen i Sverige och internationellt, främst inom EU, och följa olika uppföljnings- och utvärderingsprojekt. Kanslichefen ska även bistå utskottet i samband med seminarier, offentliga utfrågningar, studieresor och studiebesök inom och utom landet samt ansvara för deras genomförande. Kanslichefer deltar också i arbetet med verksamhets-utveckling inom avdelningen.

Dina kvalifikationer

Du är i grunden hovrätts- eller kammarrättsassessor eller jurist med likvärdig erfarenhet. Kunskaper inom utskottets verksamhetsområde är meriterande liksom erfarenhet av lagstiftningsarbete eller annat motsvarande utredningsarbete eller rättstillämpande arbete. Du har god förståelse och intresse för politikens förutsättningar, och det är värdefullt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Chefserfarenhet eller annan ledarerfarenhet är meriterande.

Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.

Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Svenskt medborgarskap krävs, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Vi erbjuder dig

Att vara kanslichef vid civilutskottet är en unik anställning där du bidrar till att stödja den parlamentariska processen. I det dagliga arbetet biträder du utskottets ledamöter, tillsammans med medarbetarna på kansliet.

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid

Kontakta oss 

  • Emma Hult, ordförande i utskottet, 070-691 84 47
  • Monica Hall, avdelningschef, 076-853 96 32
  • Lars Eriksson, Saco, 08-786 40 00
  • Ann-Charlotte Eklund, ST, 08-786 40 00
  • Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00

Mer information och ansökan – klicka HÄR


Dela sidan:
Skriv ut: