Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grafiska Företagen och TMF söker förhandlare/arbetsrättsjurist

  • Har du goda kunskaper i arbetsrätt?
  • Är du van vid att hantera arbetsrättsliga tvister och kollektivavtalsförhandlingar?
  • Har du förståelse för och intresse av arbetsgivarpolitiska frågor?
  • Är du van vid att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta beslut inom givna ramar, prioritera, hantera pressade situationer samt trivs i en rådgivande roll?
  • Är du utåtriktad och har god social kompetens?

Som förhandlare/arbetsrättsjurist möter du våra medlemsföretag i arbetsrättslig rådgivning, utbildningar och förhandlingar på både lokal och central nivå samt deltar i kollektivavtalsförhandlingar.

Du har en juristexamen och har några års erfarenhet som förhandlingsjurist i en organisation, från förhandlingsavdelning på ett större företag eller som jurist på advokatbyrå. Eget ansvar, initiativförmåga, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, att bygga förtroenden samt problemlösning är centrala delar i befattningen.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm.

För mer information kontakta förhandlingschef Eva Glückman tel 08-762 72 05 eller arbetsrättsjurist Anna Freij tel: 08-762 72 18.

Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande. Skicka din ansökan till; jobb@arbio.se

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisation för den grafiska branschen och organiserar tryckerier och förpackningstillverkare. Grafiska Företagen företräder ca 400 medlemsföretag som sysselsätter ca 12 000 personer.

Trä- och Möbelföretagen, TMF är arbetsgivar- och branschorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder ca 750 medlemsföretag med över 30 000 anställda.

TMF och Grafiska Företagen är två av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Skogsindustrierna och Gröna arbetsgivare samverkar förbunden i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.

 


Dela sidan:
Skriv ut: