Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Enhetschef till dataskyddsenheten

Arbetsbeskrivning
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig som får andra att växa! Vi söker en erfaren och kommunikativ chef, som kan leda och utveckla dataskyddsenheten i Göteborgs stad. Enheten bildades inför att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft våren 2018. För att säkerställa följsamhet till dataskyddsförordningen beslutades att en central funktion skulle införas på Intraservice, i syfte att hjälpa Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att anpassa sig efter det nya regelverket.

Enheten är placerad inom verksamhetsområde Kommunikation, ledning och styrning. Inom verksamhetsområdet finns bland annat tjänster inom process- och systemstöd, utbildning för ärendehantering samt kvalitets- och uppföljningsprocesser. Vi tillhandahåller även tjänster inom kommunikation, såsom webb och digitala lösningar samt stöd inom grafisk formgivning, text, foto och film. Våra tjänster ska stödja stadens verksamheter, chefer och medarbetare genom att skapa möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt.

Du kommer att ansvara för vidareutveckling av enheten. Det innebär bland annat att fortsatt implementera processer för att säkerställa att arbetet sker utifrån uppdrag och övergripande målsättningar. Uppdraget som enhetschef innebär att du har personal-, arbetsmiljö-, och budgetansvar för enheten. Då det är själva enheten som tjänstgör som dataskyddsombud, bär enhetschefen det yttersta ansvaret för dataskyddsombudsrollen. På enheten arbetar idag 11 självständiga dataskyddsspecialister, de flesta utbildade jurister. Enheten bistår alla stadens bolag och förvaltningar med rådgivning, utbildning och oberoende granskning för att säkerställa följsamheten av dataskyddsförordningen. Du rapporterar till verksamhetschefen för Kommunikation, ledning och styrning och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som vi bedömer relevant. Du har erfarenhet av att arbeta i ledande position med personal- och budgetansvar och har därmed god kunskap om att arbeta med verksamhetsplanering, uppföljning, verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Du har mycket goda juridiska kunskaper och känner dig trygg med att göra rättsutredningar och lämna juridisk rådgivning. Du har också erfarenhet av att arbeta praktiskt med dataskyddsförordningen och annan nationell lagstiftning som påverkar personuppgiftshantering. Det är också mycket meriterande med erfarenhet från offentlig verksamhet. För att lyckas i arbetet behöver du även ha god förståelse för informations- och IT-säkerhet.

För att klara uppdraget behöver du vara en kommunikativ tillitsfull och tydlig ledare som styr genom att motivera och inspirera dina medarbetare mot ett gemensamt mål. Då tjänsten innehåller många kontaktytor, såväl internt som externt, behöver du vara trygg i ditt uppdrag och skicklig på att skapa relationer och goda samarbeten.

Eftersom du kommer att leda och vidareutveckla verksamheten behöver du vara drivande med inriktning på att prioritera, initiera och genomföra förbättringsarbeten som skapar nytta.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.
På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Vi arbetar tillitsbaserat och hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete.
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.
Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Övrig information
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Klicka här för mer information och ansökan


Dela sidan:
Skriv ut: