Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DO söker en processförare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en processförare på ett vikariat som vill vara med och bidra till upprättelse för individer som har drabbats av diskriminering.

DO:s processenhet

Processenhetens huvuduppdrag är ansvara för DO:s processer i domstol. Därutöver ingår det i enhetens uppgifter att ansvara för handläggningen av DO:s ärenden i Nämnden mot diskriminering, liksom ärenden om vitesförelägganden enligt diskrimineringslagen. Enheten ska även i övrigt bistå myndighetens övriga organisation med rättsligt stöd i diskrimineringsrättsliga frågor. DO:s processföring utgör ett mycket viktigt verktyg i myndighetens samlade arbete för att uppnå målen för sin verksamhet. Processenheten består för närvarande av fem medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som processförare består i huvudsak av att företräda DO i domstol. I arbetet ingår även utredningsarbete kopplat till processföringen och att utföra kvalificerade rättsutredningar, liksom att framställa krav om diskrimineringsersättning, företräda DO i förlikningsförhandlingar samt bistå i myndighetens övriga organisation med rättsligt stöd i diskrimineringsrättsliga frågor. Som medarbetare på processenheten deltar du också på andra sätt i myndighetens rättsliga verksamhet, till exempel genom att utarbeta förslag till remissyttranden. Processförare på DO företräder regelbundet myndigheten externt i medier och i andra sammanhang. I arbetet ingår även att utföra och på ett pedagogiskt sätt förmedla analyser av rättspraxis från EU-domstolen och Europadomstolen.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet
 • flerårig aktuell erfarenhet av processföring alternativt flerårig aktuell erfarenhet av arbete med tvistemålshantering i allmän domstol eller Arbetsdomstolen
 • mycket goda kunskaper i processrätt
 • notarietjänstgöring alternativt minst två års erfarenhet av annan juridisk tjänstgöring i allmän domstol eller Arbetsdomstolen
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Du ska även ha

 • mycket god analytisk förmåga och förmåga att hantera ett omfattande och komplext material
 • mycket god förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt utifrån deadlines
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • mycket god argumentationsförmåga
 • mycket god pedagogisk förmåga
 • mycket god samarbetsförmåga
 • mycket gott omdöme
 • hög integritet
 • hög grad av ansvarskännande samt
 • vara prestigelös, initiativrik och noggrann.

Meriterande

 • tjänstgöring som tingsfiskal
 • erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig verksamhet
 • goda kunskaper i EU-rätt
 • goda kunskaper i diskrimineringsrätt
 • goda kunskaper i arbetsrätt
 • goda kunskaper om mänskliga rättigheter.

Stor vikt kommer att läggas vid kunskapskraven och de personliga förmågorna. Muntliga och skriftiga arbetsprov kan därför förekomma i rekryteringsprocessen.

Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är tillförordnade chefen för processenheten Johanna Fernlund och HR-generalist Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Lennart Stafström för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700. På grund av ledigheter besvaras frågorna i januari, senast innan ansökningstiden har passerat.

Med anledning av rådande omständigheter på grund av spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kan det bli aktuellt att intervjuer genomförs via Skype.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 17 januari 2022 via ansökningsfunktionen på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 med referensnummer LED 2021/614. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Klicka här för att ansöka 


Dela sidan:
Skriv ut: